ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8 Η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8 Η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε. αποδέχτηκαν την πρόσκληση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. για κοινή συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση και ο σοβαρός κίνδυνος εμπορευματοποίησης της Παιδείας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016, ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της ΔΟΕ (Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα).
Οι τρεις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες θα συζητήσουν τους από κοινού τρόπους στήριξης της νομοθετικής ρύθμισης και αντιμετώπισης της απόπειρας εφαρμογής του νεοφιλελεύθερου μοντέλου στην Ελλάδα που προωθείται από ένα συγκεκριμένο πολιτικό/επιχειρηματικό μπλοκ και έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη διάλυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της χρησιμοποίησης μεθόδων, όπως τα vouchers.

Categories: Ειδήσεις