Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce προστίθεται στα σχολεία που ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CERN 2022!

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce προστίθεται στα σχολεία που ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CERN 2022!

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ένα ακόμη ιδιωτικό σχολείο που συνδράμει οικονομικά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα CERN 2022.

Πρόκειται για το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce, ένα σχολείο που επενδύει στην εκπαιδευτική καινοτομία και στο ανθρώπινο δυναμικό του.

Μέχρι στιγμής, 8 ιδιωτικά σχολεία ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα ΟΙΕΛΕ-ΚΑΝΕΠ. 11 δηλαδή από τους 25 εκπαιδευτικούς του προγράμματος έχουν πρόσθετη χρηματοδότηση από τα σχολεία τους.

Τα 8 ιδιωτικά σχολεία είναι:

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης,

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce,

Εκπαιδευτήριο «Απόστολος Παύλος» – Ισθμός Κορίνθου,

Ελληνοαγγλική Αγωγή,

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Θεσσαλονίκης

Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά Jeanne D’ Arc,

Ιόνιος Σχολή,

Λεόντειος Σχολή Αθηνών

Η επένδυση στην επαγγελματική εξέλιξη και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών εγγυάται την ενίσχυση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που τα σχολεία παρέχουν. Είναι, επομένως, ενθαρρυντική η συνέργεια των σχολείων και των εκπαιδευτικών σε μια τέτοια κατεύθυνση.