ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ…

ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ…

Σήμερα εκδικάζεται η «αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων περί αναστολής εκτελέσεως» του ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου «Πρίσμα», Βασιλείου Γκούμα, κατά της συναδέλφου και προέδρου του ΣΕΦΚ, Ανδριανής Σμαρνάκη.
Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται οι συνάδελφοι για να συμπαρασταθούν στην εκπαιδευτικό.