ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μόλις προ ολίγου πληροφορηθήκαμε ότι υπογράφηκαν οι χορηγήσεις νέων-ανανεώσεις εκπαιδευτικών αδειών για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν εγκριθεί από τα ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ.

Για τις άδειες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα υπάρξει σύντομα συνεδρίαση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.